Historie oddílu

1968

V Březnu došlo k obnovení činnosti skautské organizace. Ve Strašnicích obnovena činnost předválečného 35 střediska “Jaroslava Rady“ (původně vyvíjelo činnost v Libni) přičiněním pozdějšího vůdce střediska pplk. Karla Skály – přezdívkou ATRI (J. Rada byl členem předválečné „pětatřicítky“ a padl na barikádě u Balabenky za květnového povstání ve věku 16-ti let, K. Skála byl jeho kamarád a spolubojovník na barikádě). Ve středisku byla založena 305. smečka vlčat (vedl K.Skála). V létě se konal první skautský tábor na táborové základně Tesly Hloubětín v Miletíně u Humpolce u břehu Želivky, klubovnou byla místnost v Agitačním středisku Národní fronty na Skalce, a to díky spolupráci s místním Svazem protifašistických bojovníků.

1969

Vzhledem k rostoucímu počtu dětí došlo počátkem roku k rozdělení 305. smečky vlčat na dva celky a vznikla 306. smečka pod vedením pplk. Jana Kříže (přezdívka Rošťa). Smečka tábořila samostatně v rámci střediskového tábora v Miletíně.

1970

V září došlo k rozpuštění Junáka, 35. středisko se přeregistrovalo do Pionýrské organizace, 306. smečka vlčat se stala 1 oddílem „Káňata“. Po roce samostatné činnosti došlo ke sloučení s nefunkční pionýrskou skupinou při ZDŠ V Rybníčkách, vznikla 78. Pionýrská skupina „Skalka-Pražského povstání“, v jejímž rámci dále pracoval nyní již 11. oddíl „Káňata“ stále pod vedením pplk. Kříže. Na tábory se jezdilo až do roku 1974 stále do Miletína. Na podzim oddíl získal vlastní klubovnu na Černokostelecké ulici naproti hotelu Solidarita – byla to suterénní místnost III.kategorie s lokálním vytápěním na uhlí.

1975

Přelomový rok v historii oddílu: zisk nové kvalitní klubovny na Černokostelecké 50 (kde oddíl sídlil do roku 2016). Poprvé oddíl táboří samostatně: na Českomoravské vrchovině u Brtnice (rodiště J. Kříže). (Pozn.: Na tomto tábořišti oddíl vydržel do roku 1986, kdy vedení oddílu převzal Ing. Jaroslav Bican (přezdívka Kwang). Oddíl přechází na klasický způsob skautského táboření, kdy „základna“ je vybavena pouze nejnutnějšími výdobytky civilizace, spí se na pryčnách v podsadových stanech typu “A“ (Osada). Postupem let se základna zdokonaluje, zachovává si však stále svůj původní !primitivní“ ráz. Tábor několikrát navštíví zástupci sdělovacích prostředků a natočí krátké prázdninové reportáže.

1986

Poslední tábor v Brtnici, Jan Kříž předává vedení oddílu.

1987

Oddíl táboří v sedle u Jindřichova Hradce na půjčeném tábořišti bývalé 305. smečky, nyní oddílu “Vlčáci“ 78.PS “Skalka“, kde vydrží až do obnovení Junáka v roce 1990.

1990

Obnovení Junáka, rozpad 78.PS “Skalka“, respektive odchod bývalých skautských oddílů do nově se tvořících junáckých středisek. Znovu vzniká 35. středisko “J.Rady“, část oddílů však zakládá střediska vlastní. Spolu s bývalým 305. oddílem skautů zakládají “Káňata“ 77.středisko “Rod sovy“ a registrují se pod číslem 311., čímž navazují na historii válečné 311. čs. Bombardovací perutě ve Velké Británii. Vzniká i dívčí sekce 311.roj světlušek.

1991

Oddíl táboří na novém místě – u Senohrab, nedaleko původního tábořiště v Miletíně. V tomto roce dochází k rozkolu ve vedení oddílu, část vedoucích odchází do Tábornické unie. Oddíl se pomalu a těžce vzpamatovává ze vzniklé krize. Podaří se zachovat historickou klubovnu a soustavným náborem obnovit zdecimovanou členskou základnu. Vydatně pomáhá i bývalý vůdce a zakladatel oddílu Jan Kříž.

1992

Oddíl poprvé netáboří jako celek, děti jedou na tábor s jinými oddíly střediska. Oddíl se zapojuje do organizování podzimních „Polních srazů střediska“. Do oddílu vstupuje Zdeněk Zelinka (Zelí později Kebič).

1993

Opět se koná samostatný tábor – na Podblanicku, u obce Kondrác. Na podzim přichází k oddílu Jan Albrecht. U Kondráce oddíl vydrží tři roky. Zázemí tábora tvoří malá chata, podsady montované, zapůjčené od místních organizací.

1994

Do oddílu vstupují Jan Martinek (přezdívka Lachtan), Jiří Bican (přezdívka Piškot) a Štěpán Hašek (přezdívka Jmelí)

1996

Oddíl vyráží na nové tábořiště u Soběšic na Strakonicku. Čtyři tamní tábory se zapisují do paměti účastníků jako dokonale propršené. Návrat k původnímu stylu skautského táboření: spí se v podsadových stanech „jehlanech“ ze 2 celt, vaří se na otevřeném ohništi. Panenská příroda a nepřízeň počasí pomáhají oddíl stmelit. Na tomto místě oddíl táboří do r.1999. Obnovují se polozapomenuté tradiční akce, jako je „Gorodkový turnaj“,“Vlajková hra“či zimní táboření „Eskymo Welzla“.Do oddílu vstupuje Martin Holenda (přezdívka Houba)

1997

Do oddílu vstupuje Lukáš Zvolánek (přezdívka Meruňka)

2000

Stanový tábor se nekoná – oddíl pořádá 14 denní „EXPEDICI“ do Slovenského krasu. Kde jsou na poutích odkázáni jeden na druhého.
Do oddílu vstupuje Martin Kadlec (přezdívka Lišák)

2001

Oddíl se vrací k táboření formou stálého třítýdenního tábora do kraje, kde prožil svůj vzestup – na Českomoravskou vysočinu u Brtnice, nové tábořiště se nachází asi 2 km od toho původního. J. Bican předává vedení oddílu Janu Albrechtovi (přezdívka Králík). 26. června nás navštívil generál Šiška.
Tábor VÝCVIKOVÉ CENTRUM AGENTŮ FBI

2002

Oddíl dále žije oddílovým životem. Koná se opět LT v Brtnici , stala se z tohoto místa celkem slušná , malebná základna na LT. Okolí je čisté a my si ho chráníme.
Tábor ŘEKA BOHŮ

2003

V oddíle odrůstají bývala vlčata JMELÍ, DRÁČEK, LACHTAN do dospělého věku, zůstávají v oddíle aby pomohli s vedením. Jmelí vede smečku vlčat, KEBIČ dohlíží na rovery.
Tábor PERUŤ HROMU.

2004

Došlo k dlouho očekávanému náboru vlčat, Jmelí má tak silnější smečku. Skautů bohužel ubylo, Meruňka a Golem přešli k roverům. Kebič skládá vůdcovskou zkoušku.
Tábor Bobří ŘEKA

2005

Tábor MORDOR
Na tomto táboře dochází po dlouhé stabilní fázi ve změně vedení oddílu. KWANG již zcela působí jako šedá eminence v pozadí oddílu, připraven pomoci dobrou radou :-). Jan Albrecht - KRÁLÍK vzhledem k rodině kterou rozšířil 21.12.2005 , předal vedení 311. oddílu skautů a vlčat do rukou jeho nástupce Zdeňkovi Zelinkovi -KEBIČOVI. Dále JMELÍ skládá svůj úřad po dohodě s vedením a do nové funkce vedení vlčat se vrací staronový člen Káňat , vrstevník Jmelího ŤUK- Marek Svajčík.
Dále se do vedení oddílu hlásí i LACHTAN, co by hospodář. HOUBA, KLÍŠTĚ, PIŠKOT, LIŠÁK začínají působit v roverské skupině.

2006

Tábor Bratrstvo ohrožených
Tábor se koná v Brtnici, kde už si oddíl vybudoval zázemí a jméno. V tomto roce se díky úsilí hlavních členů oddílu zdvojnásobí počet členů a stmelí celé vedení. Vedení rozhodne o staronovém obnovení dívčího kmene, které povede Radka Straková (Žofka). Žofka a Houba skládají Vůdcovskou zkoušku a chtějí dál aktivně pracovat s oddílem. Z aktivního vedení oddílu odchází Ťuk.

2007

Tábor Zlatá horečka

2008

Oddíl Připravuje hru na Střediskový sraz Atentát na Heydricha, která sklízí velký úspěch u hráčů menší u starších pořadatelů. Oddíl se rozhodne pomoci Brtnici a staví novou lávku přes potok Brtnička na modré turistické značce kousek od tábora. Piškot,Lišák a Lachtan skládají čekatelské zkoušky. Nevelká členská základna a již neúnosné vzdálenosti do kterých se musí chodit pro dřevo nutí k zamyšlení nad alternativou stanového tábora a tak tento rok tábor je v Brtnici poslední.
Tábor Galix

2009

Oddíl kompletně zajištuje Střediskový sraz. Kvůli náročnosti na přípravy a malý počet členů se oddíl rozhodne pro putovní tábor do Orlických hor pod názvem Písečná bouře. Desetidenní putování po Orlických horách je příjemnou změnou a opravdovým zážitkem pro všechny.
Tábor Písečná Bouře

2010

Oddíl se v září pouští do náborů a začíná spolupracovat s ZŠ Brigádníků, pořádá Den dětí a dává o sobě vědět veřejnosti. To nese své ovoce a členská základna se rapidně rozrůstá. Oddíl opět pořádá sjíždění Sázavy a výpravu na lyže, starší vlčata a skauti jedou na Invazi, kde se umístí jako první. Na podzim Kebič s Lachtanem vyrážejí opakovaně hledat nové místo na tábořiště. To najdeme až na jaře nedaleko obce Česká Čermná. Po jednání s majitelem louky panem Balcarem starším. Na obecním úřadě jsme vřele přijati paní starostkou (paní Smažíkovou). Táboru v České Čermné nestojí  nic v cestě. Se stavbou tábora na zelené louce nám přijíždějí na víkend pomoci rodiče. Na týdenní přípravce zůstávají téměř všichni účastníci tábora (18 členů) a vedoucí. Táborovou hru připravuje Piškot.
Tábor Zlaté údolí Apačů

2011

Opět probíhá nábor a Den dětí ve spolupráci se ZŠ Brigádníků.
Na táborovou přípravku přijíždějí pomoci bývalý členové Ještěr, Hastrman a již tradičně Kwang. Během tábora nás navštíví Králík s potomstvem a Jmelí, který nafotí pořídí prvotřídní fotky z táborového života. Táborovou hru připravuje Lišák. Na přípravce staví Žofčiny rodiče kamna a oddíl přestává vařit na otevřeném ohni. Tento rok Houba skládá vůdcovskou přísahu a Kebič mu předává oddíl. Kebič začíná působit jako instruktor na vůdcovských kurzech a lesních školách.
Piškot odjíždí na rok do francouzského La Roche. Oddíl zajišťuje Střediskový sraz ve spolupráci s Watutou. Opět se podílí na přípravě Invaze, na kterou vyráží silný kádr složený z již ostřílených bojovníků Invaze předloňské.
Tábor Sedm divů světa

2012

Dan Novák (Modrozoubek) je zvolen jako rádce skautů a začíná se angažovat při přípravě schůzek. V lednu proběhne tradiční Eskymo, které vejde do dějin jako historický moment, kdy na Eskymu přespí kromě vedoucích i starší vlčata Harmonika, Drak, Tuňák a skauti Modrozoubek a Tabasco.
Na tábor jede 25 lidí. Táborová hra je na motivy českých letců v RAF. Na táboře nás přeadne Pytlák (Jan Říha-předseda 30.odbočky svazu letců) a vypráví o českých letcích v RAF.
Dalším milníkem jsou podzimní prázdniny na kterých se uskuteční již téměř zapomenutý Noční přechod. Účast je velká jede 7 lidí z toho historicky poprvé po dlouhé době jede i holka Anča. Z kluků se účastní Modrozoubek, Cyril, Tabasco, Oliver, Turbo a Harmonika. V listopadu oddíl splní slib daný Pytlákovi a vydává se na Vinohradské hřbitovy a uklízí okolo hrobu dvou letců Irvinga a Bufky.
Tábor Nebeští jezdci

2013

Oddíl poprvé vyráží na mezinárodní akci - Intercamp.
Tábor Hvězda Jižní Afriky

2014

Na přípravě tábora se začínají podílet skauti (-roveři) ve složení: Modrozoubek, Otazník, Turbo, Cvak, Cyril, Tabasco, Kohout, kteří mají na starost táborovou hru a dále se angažují ve fungování tábora. Celkový počet lidí na táboře se blíží k číslu 40. Táborová hra i ostatní programy se promění dle příběhů Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho, mezi nimiž nechybí ani let letadlem, jako odměna pro skauty/rovery za přípravu jejich první táborové hry..
Jméno tábora Putování s Malým princem

2015

Roveři se aktivně podílejí na vedení schůzek. Anča a Otazník skládají Čekatelské zkoušky. Tento rok se nese v duchu hledání nové nové klubovny, kvůli prodeji současné klubovny soukromníkovi.
Truhla mrtvého muže

2016

Oddíl se stěhuje do nové klubovny v ulici Dětská nedaleko staré klubovny a opouští tak starou klubovnu po více než 40 letech. Samotnému stěhování předcházelo mnoho práce, protože sklepní prosto se musel z velké části předělat, se kterou nám pomáhali rodiče členů oddílu, přilepšením byl také výborně zpracovaný návrh nové klubovny.
Tábor Škola čar a kouzel

2017

...

 

 

Další informace